контакт

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 7:00 до 17:00
ul. Warszawska 56,
05-092 Łomianki (koło Warszawy)
woj. mazowieckie

Сервіс: tel: +48 501 046 844, 22 751 73 57
Iwona: +48 519 083 733, iwonakornatko@morela.com.pl
Rafał: +48 792 381 001, rafalkornatko@morela.com.pl
Офіс: serwis@morela.com.pl
Буксирування: 501 088 464
Інформаційний пункт.
Адміністратор даних: Повідомляємо, що адміністратором ваших персональних даних буде Morela I. Kornatko R.Kornatko SpJ. розташована в Ломянках, вул. Warszawska 56 Контактна інформація: електронна адреса: morela@morela.com.pl, тел.: 22 7517357
Цілі обробки персональних даних: Персональні дані оброблятимуться для того, щоб відповісти на ваш запит.
Підстава для обробки персональних даних: Персональні дані оброблятимуться на підставі необхідності вчинення дій за запитом суб’єкта даних до укладення договору, про що йдеться у ст. 6 розділ 1b) Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 /EC (Загальна постанова про захист даних) від 27 квітня 2016 р. (Вісник законів ЄС № 119, сторінка 1), надалі іменується як “GDPR”.
Одержувачі та передача персональних даних. Персональні дані можуть бути передані Адміністратором особам, уповноваженим на їх отримання відповідно до чинного законодавства, а також особам, які надають послуги Адміністратору, та особам, які співпрацюють з Адміністратором. З повним переліком суб’єктів, які співпрацюють з Адміністратором, можна ознайомитись у головному офісі компанії.
Термін, протягом якого зберігатимуться персональні дані: Дані зберігатимуться протягом періоду спілкування до укладення договору.
Права суб’єкта даних: повідомляємо, що суб’єкт даних має право вимагати від Адміністратора доступ до персональних даних, виправлення, видалення або обмеження обробки та право заперечувати проти обробки, а також право для передачі даних. Суб’єкт даних має право подати скаргу до Президента Управління із захисту персональних даних у зв’язку з порушенням захисту персональних даних. Будь ласка, надсилайте запити або звіти щодо персональних даних на електронну адресу: serwis@morela.com.pl.
Надання персональних даних є абсолютно добровільним. Ненадання їх призведе до того, що Адміністратор не зможе виконати проти вас дії, описані в пункті 2 вище.