Kontakt

Godziny pracy: poniedziałek – piątek, od 7:00 do 17:00
ul. Warszawska 56,
05-092 Łomianki (koło Warszawy)
woj. mazowieckie

Serwis: tel: +48 501 046 844, 22 751 73 57
Iwona: +48 519 083 733, iwonakornatko@morela.com.pl
Rafał: +48 792 381 001, rafalkornatko@morela.com.pl
Biuro: serwis@morela.com.pl
Holowanie: 501 088 464
Klauzula informacyjna.
Administrator danych: Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych będzie spółka Morela I. Kornatko R.Kornatko SpJ. z siedzibą w Łomianki, ul. Warszawska 56 Dane kontaktowe: adres email: morela@morela.com.pl , tel.: 22 7517357
Cele przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.
Podstawa przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki niezbędności do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, o której to przesłance mowa w art. 6 ust. 1b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) dalej: „RODO”.
Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi oraz podmiotom współpracujących z Administratorem. Pełna lista podmiotów współpracujących z Administratorem znajduje się w siedzibie firmy.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane będą przechowywane przez okres prowadzenia komunikacji przed zawarciem umowy.
Prawa osoby, której dane dotyczą: Informujemy, że osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych. Zapytania lub zgłoszenia dotyczące danych osobowych prosimy kierować na adres email: serwis@morela.com.pl.
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Brak ich podania spowoduje brak możliwości realizowania przez Administratora wobec Państwa działania opisanego w punkcie 2 powyżej.