EGR – zawór recyrkulacji spalin

logo_obcasy1

Układy recyrkulacji spalin  jest rozwiązaniem stosowanym w samochodach wyłącznie w celu ograniczenia  emisji toksycznych związków z rur wydechowych. Zawór EGR (zawór recyrkulacji spalin) służy do sterowania  powrotem spalin do cylindrów. Wbrew obiegowej opinii nie chodzi tu wcale o „dopalanie” spalin, ale o to, żeby obniżyć temperaturę w komorze spalania oraz spowolnić nieco ten proces – dzięki temu da się o kilkadziesiąt proc. obniżyć emisję bardzo szkodliwych tlenków azotu (różnych związków występujących zwykle pod wspólną nazwą NOx.)

więcej o EGR: http://www.warsztatnaobcasach.pl/egr-zawor-recyrkulacji-spalin.html