Klimatyzacja nie jest bezobsługowa!

Bezpieczeństwo i klimatyzacja mają więcej wspólnego, niż się powszechnie uważa.

Klimatyzacja znacząco przyczynia się do komfortu jazdy. Czy jednak wszyscy wiemy, że klimatyzacja posiada także szczególne zalety, jeśli chodzi o bezpieczeństwo? Przegrzanie kabiny pojazdu może oddziaływać na fizyczną wydolność i zdrowie: szybciej przychodzi przemęczenie i spada zdolność koncentracji – dwa czynniki, które prowadzą do wzrostu ryzyka wypadku. Według badań Szkoły Wyższej w Wuppertal już przy temperaturze 27°C w kabinie pojazdu, liczba wypadków w miastach rośnie o 11%, a przy 32°C temperatury wewnątrz nawet o ok. 22%. w stosunku do optymalnej temperatury komfortu. Dzięki prawidłowo działającej klimatyzacji można temu zapobiec i dlatego warto przeprowadzić przegląd klimatyzacji przed sezonem letnim. (informacje wg. Behr-Hella)

Nabijanie klimatyzacji – przegląd klimatyzacji.

System klimatyzacji nie jest bezobsługowy, a prawidłowe wykonanie corocznego przeglądu ma olbrzymie znaczenie dla niezawodnej pracy układu. W drodze naturalnego odparowania rocznie wycieka do 10% środka chłodzącego. Środek chłodniczy niesie ze sobą olej, który służy jako smarowanie dla kompresora i uszczelnień. Jeśli te komponenty będą słabo smarowane, mogą być nieszczelne lub ulegać awarii. Następstwem są kosztowne naprawy, dlatego należy wymienić i uzupełnić środek chłodniczy przy każdej konserwacji potocznie zwane nabijanie klimatyzacji

Odgrzybianie klimatyzacji

Kolejnym ważnym punktem przeglądu klimatyzacji jest „czyszczenie klimatyzacji”. Jeżeli nie wykonuje się go regularnie raz do roku wirusy i bakterie rozwijają się na parowniku klimatyzacji. Parownik osadzony jest bezpośrednio pod tablicą przyrządów i swoją ciemną, wilgotną atmosferą oferuje znakomite miejsce do rozmnażania mikroorganizmów. Do wnętrza pojazdu organizmy przedostają się poprzez system wentylacji i mogą wywoływać katar, kaszel, łzawienie oczu i reakcje alergiczne. To z kolei wpływa na obniżenie zdolności kierowania i stanowi potencjalne zagrożenia zdrowia zwłaszcza dzieci i osób starszych. Nadmierny rozwój bakterii będzie również powodował nieprzyjemny zapach wydostający się z wentylacji pojazdu. Gdy powstaną kolonie bakterii zwykłe środki już mogą nie wystarczyć i trzeba będzie użyć silniejszych a co za tym idzie droższych systemów. W ostateczności trzeba dotrzeć do parownika samochodu i go umyć. Generuje to duży koszt, ponieważ najczęściej parownik jest zabudowany systemem wentylacji i deską rozdzielczą pojazdu.

Istnieje wiele sposobów i wiele środków odkażania. Powszechnie stosowane są środki chemiczne. Problem jednak istnieje z równomiernym naniesieniem środka na powierzchnię parownika i inne trudno dostępne miejsca. Najskuteczniejsze działanie uzyskuje się, gdy podaje się je rozpylone w powietrzu za pomocą ultradźwiękowej wytwornicy pary i dodatkowo odkaża się za pomocą gazu, który dociera ze wszystkie zakątki systemu nawiewu oraz całego pojazdu.

Należy również pamiętać, że podczas corocznej obsługi pojazdu z klimatyzacją należy wymienić filtr kabinowy. Wewnętrzne filtry kabinowe należy wymieniać co 15 tys. km (okres ten może ulec znacznemu skróceniu w zależności od warunków eksploatacji). Gromadzą się na nich zanieczyszczenia, które zmniejszają przepływ powietrza. Jest to sytuacja podobna do takiej, gdy jest przepełniony worek w domowym odkurzaczu. W skrajnych sytuacjach może to być powodem uszkodzenia wentylatora. Równocześnie cały system klimatyzacji pracuje pod zwiększonym obciążeniem. Tym samym gwarantuje się, że system będzie dawał jak wcześniej odpowiedni komfort jazdy.

Bardzo ważne jest, aby serwis samochodowy, który wybierzemy do wykonania przeglądu naszego układu klimatyzacji wykonał go z należytą starannością i przy użyciu odpowiednich narzędzi, co oszczędzi nam wydatków na przyszłość i poprawi komfort jazdy.

Iwona Kornatko