Przegląd klimatyzacji samochodowej – obowiązujące przepisy.

Jak  i gdzie wykonać przegląd klimatyzacji samochodowej zgodnie  z obowiązującymi przepisami?

F-gazy znajdują się w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Ich wyciek jest bardzo szkodliwy dla warstwy ozonowej. Ustawa z dnia 15.05.2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (F-gazy)  nakłada na warsztat samochodowy  wykonujący przegląd klimatyzacji samochodowej nowe obowiązki.

Przegląd klimatyzacji,  naprawa klimatyzacji może być wykonywana wyłącznie przez osoby odpowiednio wykwalifikowane posiadające stosowne certyfikaty.  Jest to jednoznaczne z obowiązkiem przeszkolenia osób świadczących usługi z tego zakresu. Miło nam poinformować, że pracownicy Serwisu Samochodowego „Morela” posiadają niezbędne certyfikaty oraz co ważniejsze wiedzę i umiejętności. Zapraszamy!