Rutynowa kontrola – serwis klimatyzacji.

autoexpert-logo

Autor: Rafał Kornatko


Klimatyzacja ma niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo podróży. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak temperatura wewnątrz pojazdu wpływa na kondycję podróżujących samochodem osób.


Przegrzanie kabiny pojazdu może oddziaływać na fizyczną wydolność i zdrowie. Szybciej dochodzi wówczas do przemęczenia i wyraźnie spada zdolność koncentracji kierowcy. Te dwa czynniki prowadzą do znacznego wzrostu ryzyka wypadku. Według badań Szkoły Wyższej w Wuppertal (Niemcy), już przy temperaturze 27°C w kabinie pojazdu liczba wypadków w miastach rośnie o 11%, a przy 32°C temperatury wewnątrz nawet o około 22% [1] w stosunku do optymalnej temperatury komfortu. Dzięki prawidłowo działającej klimatyzacji można temu zapobiec i dlatego warto przeprowadzić jej przegląd przed sezonem letnim. System klimatyzacji nie jest bezobsługowy, a prawidłowe wykonanie przeglądu ma ogromne znaczenie dla niezawodnej pracy układu.

W czasie pracy układu klimatyzacji dochodzi do zużywania się jej elementów oraz do zmniejszania objętości czynnika roboczego. W drodze naturalnego odparowania rocznie z klimatyzacji ubywa do 10% środka chłodzącego. Środek chłodniczy w układzie niesie ze sobą olej, który służy jako smarowanie dla kompresora i uszczelnień. Jeśli te komponenty nie będą dostatecznie smarowane, mogą ulec rozszczelnieniu lub awarii, czego następstwem jest najczęściej naprawa główna układu klimatyzacji.

Kolejnym ważnym punktem przeglądu klimatyzacji jest jej odkażanie. Jeżeli nie wykonuje się go regularnie (mniej więcej raz do roku), bakterie rozwijają się na parowniku klimatyzacji. Parownik osadzony jest bezpośrednio pod tablicą przyrządów i swoją ciemną oraz wilgotną atmosferą oferuje znakomite miejsce do rozmnażania się mikroorganizmów. Do wnętrza pojazdu przedostają się one przez system wentylacji i mogą wywoływać katar, kaszel, łzawienie oczu i reakcje alergiczne. To z kolei wpływa na obniżenie zdolności kierowania i stanowi potencjalne zagrożenia zdrowia, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Nadmierny rozwój bakterii będzie również powodował nieprzyjemny zapach wydobywający się z wentylacji pojazdu. Gdy powstaną kolonie bakterii, zwykłe środki mogą już nie wystarczyć i trzeba użyć silniejszych, a co za tym idzie droższych systemów. W ostateczności trzeba dotrzeć do parownika samochodu i go umyć. Generuje to duży koszt, ponieważ parownik najczęściej jest zabudowany systemem wentylacji i deską rozdzielczą pojazdu.

Jest wiele sposobów i środków odkażania klimatyzacji. Powszechnie stosowane są środki chemiczne. Istnieje jednak problem z równomiernym naniesieniem środka na powierzchnię parownika i inne trudno dostępne miejsca. Najskuteczniejszy efekt uzyskuje się, gdy podaje się je rozpylone w powietrzu za pomocą ultradźwiękowej wytwornicy pary i dodatkowo odkaża za pomocą gazu, który dociera do wszystkich zakątki systemu nawiewu.

Należy również pamiętać, że podczas okresowej obsługi pojazdu z klimatyzacją trzeba wymienić filtr kabinowy. Wewnętrzne filtry kabinowe powinno się wymieniać maksymalnie co 15 tys. km (okres ten może ulec znacznemu skróceniu w zależności od warunków eksploatacji). Gromadzą się na nich zanieczyszczenia, które zmniejszają przepływ powietrza. W skrajnych przypadkach może to być powodem uszkodzenia wentylatora, ponieważ w czasie jego pracy cały system klimatyzacji podlega zwiększonym obciążeniom. Bardzo ważne jest, aby serwisując układ klimatyzacji, podejść do usługi systemowo i starannie, nie pomijając żadnych elementów, które muszą być skontrolowane. Pozwoli to zaoszczędzić pracy w przyszłości oraz poprawić samopoczucie klienta.

[1] dane według Behr-Hella

Rafał Kornatko
Autor jest właścicielem serwisu samochodowego „Morela”

http://www.autoexpert.pl/technika-i-serwis/Rutynowa-kontrola,5125,1