Zawieszenie audi okiem mechanika.

We współczesnych samochodach marki Audi rozróżniamy trzy typy zawieszenia przedniego:
  1. Wahacz trójkątny z kolumna Macphersona – najtańsze i najprostsze w naprawie ale najmniej komfortowe.

Wahacz zamocowany do nadwozia na dwóch elementach metalowo –gumowych zwanych Silentblockami  i sworzniem kulistym do zwrotnicy koła w dolnej części. W górnej części zwrotnica połączona jest z klasyczną kolumną Macphersona  z łożyskiem obrotowym i górną poduszką zamocowaną do nadwozia.

  1. Wielowahaczowe zawieszenie z kolumną Macphersona – zawieszenie komfortowe, niestety dość drogie i wymagające doświadczenia serwisu podczas naprawy.

Zawieszenie składa się z:

  • dolnego wahacza nośnego –na którym opiera się kolumna MC PERSONA ,
  • drążka prowadzącego dolnego tylnego,
  • dwóch górnych wahaczy łączących zwrotnicę i kolumnę Macphersona,
  • belki zawieszenia –podpierającej cały zespół napędowy do której zamocowane są wszystkie dolne wahacze, przekładnia kierownicza i drążek stabilizatora.
  1. Wielowahaczowe zawieszenie z kolumną pneumatyczną.

Zawieszenie stosowane w samochodach klasy premium, Bardzo komfortowe drogie i wymagające serwisu z dużą wiedzą i doświadczeniem. Największym grzechem użytkowników i warsztatów jest nieprawidłowa obsługa zawieszenia podczas prac związanych z wymianą kół lub przeglądów okresowych. Każde podniesienie pojazdu na podnośniku czy lewarku musi zostać poprzedzone wprowadzeniem zawieszenia w tryb  obsługi warsztatowej!!! Brak takiego zablokowania zawieszenia powoduje nadmuchiwanie kolumn pneumatycznych do maksymalnej wartości podczas unoszenia pojazdu.  Prowadzi do trwałego uszkodzenia – rozerwania pod wpływem  amortyzatora zawieszenia pneumatycznego.

Zawieszenie pneumatyczne – budowa – usterki.

Mechanicznie bliźniaczo podobne do klasycznego zawieszenia wielowahaczowego. Różni się  amortyzatorem pneumatycznym zastosowany w miejsce klasycznej kolumny MacPhersona. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik ma do wyboru kilka trybów jazdy od komfortowego do dynamicznego/sportowego oraz regulacje wysokości samochodu. Największymi problemami przy tym typie zawieszenia są nieszczelności układu. Układ ten jest bardzo rozbudowany a jego głównymi elementami są : sprężarka, kolumny pneumatyczne , zespół zaworów sterujących , sterownik, czujniki poziomowania.  Przez lata użytkowania pojazdu korozja powoduje nieszczelności kolumn pneumatycznych. Objawia się to opadaniem samochodu szczególnie po dłuższym postoju.  Najtańsza usterką takiej kolumny jest nieszczelność na zaworze ciśnienia szczątkowego. Znajduję się on na przyłączu przewodu ciśnieniowego i ma za zadanie utrzymać minimalne ciśnienie około 1,5bar w poduszce powietrznej tak aby w przypadku nieszczelności na przewodzie powietrznym miech nie został opróżniony do 0bar. Mogłoby to doprowadzić do jego całkowitego zniszczenia mechanicznego. Koszt zaworu to około 400 zł. Wymiana bywa mocno uciążliwa.   Ze względu na korozję powstającą na połączeniu miecha i zaworu często konieczny jest demontaż całej kolumny. Nie rzadko urywa się w podstawie miecha. Zawór uszkadza się na dwa sposoby , w pierwszym wypadku występuje nieszczelność w drugim traci swoje właściwości i nie upuszcza ciśnienia co powoduje brak możliwości opuszczenia samochodu z tej strony. Każda z kolumn pneumatycznych posiada czujnik wysokości poziomu zawieszenia , który przesyła informacje do sterownika zawieszenia pneumatycznego o wysokości pojazdu. Jeżeli  z któregokolwiek czujnika informacja nie zgadza się z zapisaną w sterowniku sterownik zapala kontrolkę i wyłącza kompresor zawieszenia pneumatycznego. Niewielkie nieszczelności są niwelowane poprzez dopompowanie powietrza podczas pracy silnika. Z czasem dochodzi do większego rozszczelnienia układu. Kompresor jest bardzo nadwyrężany i przegrzewa się. Czujnik temperatury zamontowany w obudowie kompresora przesyła informację do sterownika.   System rozłącza się  i zapala  kontrolka zawieszenia. W sterowniku zapisuje się błąd: wyłączenie na skutek zbyt wysokiej temperatury w kompresorze. Długotrwałe użytkowanie pojazdu z nieszczelnością układu pneumatyki prowadzi do całkowitego zniszczenia kompresora. Koszty  związane z naprawą to kwoty od 2 000 zł. -7 000 zł w zależności od modelu.

Częstym przypadkiem niesprawności układu pneumatycznego zawieszenia są wspomniane wcześniej czujniki poziomu zawieszenia. Czujniki te to nieskomplikowane elementy zbudowane na podstawie potencjometru – zmiennego rezystora. Wraz  ze zmianą wysokości pojazdu zmieniają swą rezystancję  i przesyłają informację do komputera sterującego. Warunki w jakich przyszło im pracować powodują ich usterki. Czujniki  zamontowane są bezpośrednio przy kolumnach powietrznych lub na wahaczach pojazdu. Narażone są  na kontakt z błotem i wodą. Ramię przegubowe, które pracuje wraz ze zmiana wysokości pojazdu koroduje i pęka powodując stałe wskazania dla sterownika. Drugą usterką jest woda powodująca niszczenie przyłączy elektrycznych do czujników i w efekcie korozję powodując brak wysyłania informacji do sterownika. Koszt takiego czujnika waha się od 400zł. -700zł. w zależności od modelu pojazdu.

Wszystkie prace przy zawieszeniu pneumatycznym muszą być zakończone nastawami podstawowymi .